СЪБИТИЕ

Мар

6

От 12:00
До 20:00

Кинофестивал (не)Възможното образование Бургас

Кинофестивал (не)Възможното образование от създателите на Community for Democratic Education

Училище Френе́ с подкрепата на Община Бургас стават мост на световните педагогически практики чрез реализацията на кинофестивала за документални филми на тема образование в Бургас.

За трета поредна година кинофестивалът има за цел да адресира дефицита в медийното и обществено пространство на достатъчна като обем и достъпност информация за разнообразните форми, по които образованието може да се случва. Това събитие е повод за обединение на основните участници в учебния процес: учители, ученици и родители.

Търсената промяна е да се повиши разбирането на обществото за това, че има повече от един начин за образование. Тези разнообразни възможности се практикуват от много години и имат доказани положителни резултати в различни училища по света. Филмите и последващите ги дискусии целят да предизвикат участниците да мислят за образование и да припознаят темата като изключително важна за бъдещето на всички ни.

"Френе" споделя ценностите на Общност за демократично образование - създателите на фестивала. Ние вярваме, че подходящото образование създава предпоставки за решаване на обществените проблеми.

Информация за програмата ще получите допълнително.

Медийни партньори: Община Бургас, Boulevart.bg

Постер

Къде?

Обект

img

Обученията, включени в програмата ни, са вдъхновени от водещи образователни практики и са базирани на реалния опит на децата, работата в екип и усъвършенстване на уменията на прин…