Програмата на събитията по БУЛЕВАРТ. Ще показват различни тематични проекти. Платформата ще дава възможност за промотиране на общи за Мрежата събития.

СЪБИТИЯ