Училище Френе

Описание

Обученията, включени в програмата ни, са вдъхновени от водещи образователни практики и са базирани на реалния опит на децата, работата в екип и усъвършенстване на уменията на принципа "проба-грешка". Ние във Френе приемаме процеса на обучение като жив организъм, който за да бъде адекватен на средата, в която се развиват съвременните деца, се нуждае от постоянно насърчаване на стремежа към нови знания и умения. Занятията са насочени към деца от 5 до 11 годишна възраст. Целта им е да развият езиковите и комуникативни умения, пространственото  мислене, социалната и емоционална интелигентност. Екипът на Френе включва специалисти в областта на педагогиката, математиката, архитектурата, науката и дизайна. Всички ние сме обединени от идеята за формиране на креативни, мислещи и изследващи света личности. Училище "Френе“ работи с иновативни за Бургас методи като разработва мултидисциплинарни програми, в които обучението е в пряка връзка с възпитаване на ценности, развиващи личността на детето. Във „Френе“ всеки предмет се преподава в постоянна взаимовръзка с останалите предмети. „Френе“ създава цялостен поглед за света, провокира въображението и асоциативното мислене, желанието за изследване и експериментиране. Децата учат и творят в подкрепяща среда без страх от грешки и неуспех. Във "Френе" основни движещи сили са спокойната среда, в която децата се развиват, вътрешната им мотивация, радостта от ученето и увереността в собствените възможности. В нашето образование главе…

Обученията, включени в програмата ни, са вдъхновени от водещи образователни практики и са базирани на реалния опит на децата, работата в екип и усъвършенстване на уменията на принципа "проба-грешка". Ние във Френе приемаме процеса на обучение като жив организъм, който за да бъде адекватен на средата, в която се развиват съвременните деца, се нуждае от постоянно насърчаване на стремежа към нови знания и умения. Занятията са насочени към деца от 5 до 11 годишна възраст. Целта им е да развият езиковите и комуникативни умения, пространственото  мислене, социалната и емоционална интелигентност.

Екипът на Френе включва специалисти в областта на педагогиката, математиката, архитектурата, науката и дизайна. Всички ние сме обединени от идеята за формиране на креативни, мислещи и изследващи света личности.

Училище "Френе“ работи с иновативни за Бургас методи като разработва мултидисциплинарни програми, в които обучението е в пряка връзка с възпитаване на ценности, развиващи личността на детето.

Във „Френе“ всеки предмет се преподава в постоянна взаимовръзка с останалите предмети. „Френе“ създава цялостен поглед за света, провокира въображението и асоциативното мислене, желанието за изследване и експериментиране. Децата учат и творят в подкрепяща среда без страх от грешки и неуспех.

Във "Френе" основни движещи сили са спокойната среда, в която децата се развиват, вътрешната им мотивация, радостта от ученето и увереността в собствените възможности. В нашето образование главен двигател е любовта към знанието.

Френе за БУЛЕВАРТ:

Какво за Вас е БУЛЕВАРТ?

БУЛЕВАРТ е чудесна възможност за малкия бизнес да бъде промотиран в една здрава и подкрепяща мрежа от съмишленици. Възможност да бъде част от смислена концепция, даваща възможност за развитие и общуване с хора, споделящи добрите идеи за развитието на Бургас.

Защо избрахте БУЛЕВАРТ?

Избрахме да се включим в БУЛЕВАРТ преди всичко, защото припознаваме ценностите на Мрежата като свои и имаме огромно желание да разпространяваме идеята и да приобщаваме хората към нея. БУЛЕВАРТ е жива система, в която цяла една общност споделя ценностите си и работи в посока развитие сетивността ни към изкуствата, развитие на общността и най-вече дава възможност за изява.

Прочети още
Категория:

Арт пространство

Работно време:

От Понеделник до Неделя
08:00 – 18:30

Адрес:

ул. Лермонтов 11 Бургас, България

Телефон:

088 812 2243

Видео

Карта