СЪБИТИЕ

Мар

27

От 17:00
До 15:00

ЕВГЕНИ НЕДЕВ - ,,ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВА"

Евгени Недев е роден в Габрово на 05.03.1984 г. Завършва висше образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ специалност „Иконография“, след което защитава магистърска степен в специалност „Артмениджмънт“ в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив,. От 2012 г. е директор на Художествена галерия „Христо Цокев“, Габрово. Творческите му изяви са фокусирани в сферата на класическата живопис. Научните интереси на Евгени Недев са свързани с изучаване на процесите в развитието на българското изобразително изкуство през втората половина на ХХ век. Има публикации по темата. От 2013 г. авторът приема участие в редица национални и международни форуми представящи съвременното изкуство. Негови творби са притежание на галерии в страната, както и на частни колекции в България и чужбина.

Постер

Къде?

Обект

img

Галерия “Неси ” има амбицията да представя съвременното българско изкуство в неговото разнообразие без да се ограничава от техники, жанрове и поколения. Това се осъществява без ко…

ПОДОБНИ