СЪБИТИЕ

Ное

15

От 17:00
До 17:00

Антон Антонов - изложбата „Сезони“

Пейзаж, разбиран като обиталище на душата и надмогване. В цялото усилие да вибрираш отвътре с нечуваемите за материалите сетива мелодии, поставен в пейзажа - зной, дъжд, вятър, листата - зелени или жълтеещи и гнили, мушиците, ръце и клони, потта и слънчевата ласка, учестеното дишане, нощта и деня след него, или преди него, целувка с мирис на мащерка. Животът като усилие да възкресиш себе си във всичко, като протуберанс на духа, ни води към нашата всеобща единеност. Трябва да затвориш процеса само между себе си и природата и да приемеш нейната сезонност за своя . Ако я гледаш с очите на дете, с жад и възхита, ще провидиш красотата, а ако я съзерцаваш, докато си се слял с нея и си станал нейна част, то ще познаеш и добротата. Съзнанието за тази единна същност на нещата ти позволява да не се съизмерваш с нищо извън тебе, а само със себе си и те прави уникална част от това необятие извън тебе. Творчеството ни води извън болестите и патологията на човешкото съзнание. То изглежда игра и забавление, но в действителност е предопределеност и голяма отговорност. Творбата е синтез на истината, принципът, който ни свързва - извън нас, нас с другите, това отвън и това вътре, единността на всички нива - материя, съзнание и това, което не познаваме, но жаждаме като морален принцип.

Постер

Къде?

Обект

img

Галерия “Неси ” има амбицията да представя съвременното българско изкуство в неговото разнообразие без да се ограничава от техники, жанрове и поколения. Това се осъществява без ко…