СЪБИТИЕ

Яну

18

От 10:00
До 16:00

Тренинг за овластяване на жените - права и лидерство

Практически тренинг за изграждане на лидерски умения за овластяване на млади жени (до 35 г.), проект "Аврора", финансиран от Бългасрки фонд за жените.
Теми на тренинга:
1. История на движението за равни права на жените, примери за лидерство на жените в обществено- политическия живот.
2. Овластяване- същност и механизми гражданско участие и овластяване.
3. Застъпничеството като основен механизъм за овластяване. Планиране и организиране на застъпнически кампания за защита на гражданските права.
4. Работа с медии и публики, за осигуряване на подкрепяща среда.
5. Практически модул за включване в процеса на овластяване.
Участници: 12 жени. Заявки на до 13 януари 2019 г. на следния електронен формуряр: https://goo.gl/forms/ZaqITWxjJBt7ujrt2
След приключване на тренинга всички участници ще бъдат подкрепени в реализирането своя групова инициатива или кампания за определена от тях кауза.

Постер

Къде?

Обект

img

Едно от местата, които трябва да посетите, място с приятна атмосфера и  живи развлечения. Или мястото в града, което не спи, не познава шаблони и не търпи стереотипи. Заведението …

ПОДОБНИ