СЪБИТИЕ

Фев

14

Фев

15

От 22:00
До 01:00

Д и а л о з и [инсталация]

една история / формообразуваща
въпросите в чувства_

на 14 февруари
Artspace Luna
ще представи
инсталация
на
а н о н и м е н а в т о р_

възможно е посетителите да се почувстват
като променлива величина между времето и себе си_
в ден като този_
[14 февруари]

любовта и чувствата са разкази за общността /
как тълкуването им под лупа размива границите
като среща силата на желанието с реалния пейзаж /

инсталацията Д и а л о з и
ще може да бъде видяна
през витрината на пространството_

Artspace Luna,
ул. Лермонтов 41_Бургас
____

Artspace Luna
в културната програма
на Boulevart.bg

Постер

Къде?

Обект

img

Независимо пространство за представяне на авторски проекти като среща с обекти на съвременното изкуство - фотографии и графики, пластики, дизайнерски бижута и предмети с функция. …